ZAPYTANIE O CENĘ

 

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. art. 2 ust. 1 pkt 1   ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia.

 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

 

 

„Dobór, zakup i wymiana  liny wyrównawczej, która będzie zabudowana w górniczym wyciągu szybowym szybu ,, Kolejowy” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu"

 

Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z zakupem i wymianą liny wyrównawczej, a  także z doborem i wprowadzeniem do  eksploatacji w wyciągu szybowym liny o innej konstrukcji niż dotychczas pracująca (opracowanie karty zmian, opinii, obliczeń, ekspertyz, badań i odbiorów przewidzianych przez  obowiązujące przepisy, itd.). Aktualnie w urządzeniu wyciągowym pracuje  lina wyrównawcza stalowa płaska 101x25-6x4x7-II-G-1180 o nominalnej masie wynoszącej mlw = 6,8kg/  Nowa lina wyrównawcza będzie współpracować z zawiesiem liny wyrównawczej płaskiej 1-101 wg BN  82/1727-21.Zakres  szerokości liny od 82 do 101mm., masa liny mlw  = 10kg/m., długość liny 380m.

Przy doborze nowej liny  należy uwzględnić konieczność jej współpracy z istniejącą stacją zwrotną, oraz ze względu na zmianę jej parametrów (zwiększenie masy liny oraz ewentualne zwiększenie siły zrywającej linę w całości ponad wymagane 751,4kN) z pracującymi w urządzeniu wyciągowym naczyniami.

 

Załączniki:

1. Zapytanie o cenę 17/05/2021

2. Formularza oferty 17/05/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.