Oznaczenie sprawy:  ZP/01/MGW/2021

 

Postępowanie w trybie:    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 304 w związku z art. 214 ust. 1 pkt  1 ppkt a – z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp).

Nazwa zamówienia:  

„Dostawa ciepła na cele ogrzewania, ciepłej wody i wentylacji  dla obiektów  Cechowni i Wieży Ciśnień administrowanych  przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. Wolności 387  i ul. Jana  Zamoyskiego 2“

Informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postepowania dostępne są na Platformie zakupowej Zamawiającego pod linkiem:  https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.