ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i dostawa kosiarki samojezdnej typu traktor ogrodowy przeznaczonej do koszenia trawy i odśnieżania w ramach projektu Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne”

realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze
NIP 648 276 81 67, REGON 278065455

Załączniki:

Formularz ofertowy Kosiarka 06/05/2021

Formularz ofertowy traktorek 06/05/2021

Projekt Umowa kosiarka 06/05/2021

Zapytanie ofertowe REOK.271.3.2021 kosiarka 06/05/2021

Zmiana treści zapytania ofertowego 07.05.2021 07/05/2021

11.05.2021 Wjaśnienia do zapytania ofertowego 12/05/2021

wybór oferty - unieważnienie 25/05/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.