MGW.RRP.271.3.2021.AK Rozeznanie cenowe z możliwością wyboru Wykonawcy: Realizacja i obsługa kampanii „Miejsce do odkrycia” w zakresie Facebook Ads, Google Ads, kampanii typu display oraz zakupu czasu antenowego w stacjach radiowych oraz zapewnienie emisji spotu reklamowego.

Termin związania ofertą: do 15 sierpnia 2021 r.
Kryteria oceny: cena 100 %.
Konieczność zawarcia umowy: TAK
Termin złożenia oferty: ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 7.05.2021 r. do godziny 12:00
Szczegóły oferty: załączona dokumentacja
Sprawę prowadzi: Alicja Karp
Numer telefonu: 798 843 507

Załączniki:

formularz oferty 30/04/2021

zapytanie ofertowe 30/04/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.