Oznaczenie sprawy:  ZP/08/MGW/2021

Postępowanie w trybie:    tryb podstawowy bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póżn. zmianami )

Nazwa zamówienia:  

Zabudowa urządzeń realizujących modernizację układu napędowego silnika prądu stałego maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy” poprzez zabudowę układu przekształtnikowego dla ZKWK „Guido”.

Informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postepowania dostępne są na Platformie zakupowej Zamawiającego pod linkiem:  https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.