ROZEZNANIE CENOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „Sukcesywna dostawa ekologicznych opakowań jednorazowych, przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz artykułów do grillowania”

Załączniki:

Rozeznanie cenowe nr MGW.RSI.271.9.2021.KP 08/04/2021

Załącznik nr 1 Formularz cenowy 08/04/2021

Załącznik nr 2 Formularz oferty 08/04/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.