ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
„Serwis, usuwanie awarii i utrzymanie ruchu agregatów prądotwórczych zainstalowanych we wszystkich obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie będzie obejmować świadczenie usług serwisowych, wymianę części eksploatacyjnych, usuwanie awarii, oraz wykonywanie serwisów i przeglądów okresowych zgodnie z DTR producenta dla wszystkich agregatów prądotwórczych eksploatowanych w obiektach MGW w Zabrzu.

Załączniki:

zal_1_form_ofert 30/03/2021

zal_2_umowa_agreg 30/03/2021

zapyt_ofert 30/03/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.