ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
„Zakup wraz z dostawą pneumatycznej kotwiarko-wiertarki”.


Termin składania ofert:
Do dnia: 22.03.2021r do godź 10,00

Załączniki:

formularz ofertowy 12/03/2021

wzór umowy 12/03/2021

Zapytanie ofertowe 12/03/2021

Informacja uzupełniająca nr 1 17/03/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.