ROZEZNANIE CENOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zmówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art.2 ust.1 pkt.1 ustawy - prawo zamówień publicznych


"Opracowanie projektu żaluzji fasadowych na elewacji budynku EOKTiTP przy ul. Karola Miarki nr 8 wraz z uzyskaniem pozwoleń wymaganych do realizacji projektu."

Załączniki:

Rozeznanie cenowe 05/03/2021

Załącznik nr 1 formularz oferty żaluzje 05/03/2021

Załącznik nr 2 Widok elewacji od strony południowej wraz z zaznaczeniem miejsca montażu żaluzji..jpeg 05/03/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.