ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
„Sukcesywne dostawy wody mineralnej oraz dzierżawa dystrybutorów i dostawa wody w butlach na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w latach 2021/2022”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wody wraz z dzierżawą dystrybutorów wyposażonych w system podgrzewania i chłodzenia wody oraz miejscem na kubki jednorazowe. Dodatkowo sanityzacja urządzeń 2 razy w okresie trwania umowy lub każdorazowa w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii urządzenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu cenowym zał. nr 2 do niniejszego zapytania.

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK 2 - FORMULARZ CENOWY 02/03/2021

załącznik nr 1 - formularz ofertowy 02/03/2021

zapytanie ofertowe - woda 02/03/2021

wybór oferty - Woda 19/03/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.