ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
Świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu od kwietnia 2021 r do 31.03.2022 r.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe, przesyłki kurierskie), jak również zwrot przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 poz. 1481), w asortymencie jak w załączonym Formularzu asortymentowo- cenowym ( zał. nr 2) .

 

 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu udziela odpowiedzi na zadane pytania , a tym samym wydłuża okres składania ofert do 09.03.2021r.

Załączniki:

Formularz asortymentowo-cenowy 24/02/2021

Formularz oferty 24/02/2021

Zapytanie ofertowe 24/02/2021

Odpowiedź na pytania dot. usług pocztowych 03/03/2021

Wybór oferty 2021 16/03/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.