ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów przytoczonej wyżej ustawy


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
Dostawa wraz z montażem dygestorium filtracyjne nastołowe, przeznaczonego do bezpiecznej pracy z substancjami zagrażającymi życiu lub zdrowiu

w związku z realizacją zadania Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” w ramach projektu dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę i montaż dygestorium
Dygestorium musi składać się z części roboczej wraz z blatem zamykanej szybą hartowaną, wyciągiem wentylacyjnym z wentylatorem oraz filtrem wstępnym węgla aktywnego, dygestorium wyposażone musi być w oświetlenie kabiny roboczej, gniazdo 230V, zlew z przyłączem wodnokanalizacyjnym..
Wymiary zewnętrzne dygestorium: szer.: 1200 mm +/- 100 mm, wys.: 1300 mm - 1800 mm, głębokość nie większa niż: 800 mm.
Wszystkie wyżej opisane parametry dygestorium muszą być potwierdzone w załączonym do oferty katalogu ze zdjęciami i rysunkami technicznymi.
Dygestorium musi być przyłączone do istniejących instalacji i działającej na zasadzie wymuszonego obiegu powietrza instalacji wentylacyjnej. W razie konieczności zmian w przyłączu instalacji producent zaproponuje rozwiązanie.
Zamówienie obejmuje dostawę oraz montaż dygestorium w wskazanym przez Zamawiającego obiekcie muzeum na terenie miasta Zabrze.

Załączniki:

Formularz oferty dygestorium PDF 15/02/2021

FORMULARZ OFERTY dygestorium 15/02/2021

L.dz 426.2021 zapytanie ofertowe dygestorium 15/02/2021

Projekt umowy dygestorium 15/02/2021

odpowiedź na pytania do zapuy dot dygestorium 22/02/2021

wydłużenie terminu składania ofert 22/02/2021

wybór oferty dygestorium 03/03/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.