MGW.TM.711.17.2021.1.JB Zabrze, 08 luty 2021 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie usługi o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt. 1 Ustawy Pzp

Proszę o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Przegląd i remont wentylatorów zabudowanych w stacji wentylatorów głównych przy szybie
Guido w ZKWK”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmować będzie:
a) wykonanie przeglądu dwóch wentylatorów WLE-1004A/1- wyprodukowanych w 2001 r.
i 2003 r. przez Stalkowent Sp. z o.o. po przepracowaniu 10 tys. godzin od ostatniego przeglądu,
b) wykonanie przeglądu wentylatora WLE-1004A/1-. wyprodukowanego w 2016 roku przez
Stalkowent Sp. z o.o. po przepracowaniu 9 tys. godzin.
c) Wykonawca wytransportuje pojedynczo wentylatory do przeglądów ( w pracującej stacji wentylatorów przy szybie „Guido” muszą pozostać dwa sprawne wentylatory). Po wykonaniu przeglądów Wykonawca dostarcza wentylatory loco kopalnia.

Załączniki:

Formularz_oferty kol. 10/02/2021

umowa_2021 A 10/02/2021

Zapytanie ofertowe 10/02/2021

Wybór oferty 10/03/2021

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.