MGW.TM. 711.16.2021.1.JB. Zabrze,04 luty 2021 r.ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie usługi o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy Pzp

Proszę o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
„Obsługa umowy serwisowej dla stacji wentylatorów głównych zlokalizowanych
przy szybie „Guido”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
zamówienie obejmować będzie świadczenie usług serwisowych związanych z:
a. przeglądami i konserwacją ośmiu klap przepustowych powietrza – kontrola gniazd łożyskowych w/w klap, ruchliwość i działanie funkcjonalne,
b. przeglądami i konserwacją instalacji sterowania i zasilania stacji wentylatorów,
c. wymianą części eksploatacyjnych zgodnie z DTR na podstawie aktualnego cennika załączonego do oferty,
d. usuwaniem awarii.

Załączniki:

Formularz_oferty serwis 10/02/2021

umowa_2021 I 10/02/2021

Wykaz urządzeń zainstalowanych w stacji wentylatorów. 10/02/2021

Zapytanie ofertowe 10/02/2021

Wybór oferty 12/03/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.