ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. Pkt. 2 Ustawy Pzp

Proszę o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Okresowy przegląd 5 agregatów sprężarkowych w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:

1. SCS 22-08AC (rok produkcji 2008), CS-2,5 sm (rok produkcji 1997)
zabudowanych w pomieszczeniu maszyny wyciągowej szybu ,,Kolejowy”,
2. AIRPOL 18/08 P = 18,5kW, U = 400V wraz z instalacją osuszającą zabudowanego na Nadszybiu ,,Carnall”
3. AIRPOL 18/08 18 P = 18,5kW, U = 500V wraz z instalacją osuszającą zabudowanego w Skansenie Górniczym ,,Królowa Luiza”
4. ASR – 22GP, P = 22kW, U = 500V zabudowanej w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej (Sztolnia Południowa)


I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przeglądy należy wykonać zgodnie z procedurą określoną w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta sprężarek

Załączniki:

Formularz-sprezarki 04/02/2021

Zapytanie ofertowe 04/02/2021

Wybór oferty 10/03/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.