ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych w trybie wskazanym w art. 30 ust. 4 w/w ustawy.Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu systemu bezpieczeństwa
SMP-NT/SV, systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT/N-A oraz systemów zasilania bezprzerwowego w okresie od daty podpisania umowy
do 30. 04. 2021r. w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzanie okresowych przeglądów i serwisu, utrzymywanie całodobowego pogotowia awaryjnego oraz usuwanie awarii systemu opisanego poniżej
System bezpieczeństwa, dyspozytorski wraz z systemem łączności ogólnozakładowej SMP-NT/SV obejmuje trzy rejony wentylacyjne:

ZKWK „Guido”,
Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna,
Skansen Górniczy „Królowa Luiza”
oraz dyspozytornię przy ul. G. Agricoli 2.

W rejonach wentylacyjnych są zabudowane centrale telemetryczne CMC-5 pracujące pod nadzorem systemu SMP-NT/SV. Komputer nadrzędny systemu SMP-NT/SV zabudowany w serwerowni dyspozytorni przy
ul. G. Agricoli 2 nadzoruje:
centralę CMC-5 zainstalowaną w serwerowni BORT w ZKWK „Guido” przy ul. 3 Maja 93,
centralę CMC-5 zainstalowaną w serwerowni Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ul. Mochnackiego 12,
centralę CMC-5 zainstalowaną na nadszybiu szybu „ Carnall” przy ul. Wolności 408÷410,
centralę CMC-5 zainstalowaną w serwerowni w rejonie wylotu GKSD przy ul. K. Miarki 8.

Załączniki:

zal_1_form_ofert 02/02/2021

zal_2_umowa_k_2021 02/02/2021

zal_3_sww 02/02/2021

zapyt_ofert 02/02/2021

Wybór oferty 17/02/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.