„„OBSŁUGA DZIAŁU MIERNICZO-GEOLOGICZNEGO
W MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU W 2021 ROKU”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu w 2021 roku Działu Mierniczo-Geologicznego (TMG) w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w zakresie Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” obejmującej rejon Kopalni „Guido” i rejon Sztolnia "Królowa Luiza" - Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna oraz Sztolnia "Królowa Luiza" - Skansen Górniczy "Królowa Luiza", a także w zakresie Zakładu Sztolnia „Kościuszko” (dawna nazwa „Fryderyk”) w Tarnowskich Górach.

Termin składania ofert:
do dnia: 28.12.2020r. do godz. 10,00

Załączniki:

Formularz_oferty 22/12/2020

Wzór Umowy 22/12/2020

Zapytanie ofertowe 22/12/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.