ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

Młot kowalski pneumatyczny o nacisku bijaka 25kg

w związku z realizacją zadania Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” w ramach projektu dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego młota kowalskiego o nacisku bijaka 25 kg.

 

Załączniki:

1. Umowa 18/12/2020

2. Formularz ofertowy 18/12/2020

3. Zapytanie ofertowe 18/12/2020

4. Młot wybór oferty 01/02/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.