Oznaczenie sprawy:  ZP/18/MGW/2020

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.   
                                               8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest warsztat elektryczny - dostawa wyposażenia: maszyny, urządzenia i narzędzia ręczne na potrzeby projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska"  dla  Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” w zakresie:

Część nr 1.  Dostawa:

  1. szlifierki stołowej 2-tarczowej o mocy 3,0 kW wraz z podstawą z odciągiem  – 1 szt.
  2. szlifierki stołowej 2 -tarczowej o mocy 1,1 kW                                                – 1 szt.
  3. piły tarczowej do metalu o mocy 2,2 kW                                                         – 1 szt.

 

Część nr 2. Dostawa oraz montaż wiertarko – frezarki wraz z niezbędnymi akcesoriami – 1 szt.

 

Część nr 3. Dostawa:

  1. półautomatu spawalniczego 320 4x4  - 1 szt.,
  2. stanowiska spawalniczego z ramieniem odciągowym.

 

Część nr 4. Dostawa sprężarki przemysłowej o mocy 5,5 kW – 1 szt.

 

Część nr 5. Dostawa oraz montaż tokarki do wykonywania lekkich i średnio-ciężkich prac tokarskich wraz z akcesoriami  - 1 szt.

Część nr 6. Dostawa zestawu narzędzi ręcznych wraz z niezbędnymi akcesoriami

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 16/12/2020

2. SIWZ 16/12/2020

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28/12/2020

4. Wyjaśnienia treści SIWZ 29/12/2020

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29/12/2020

6. Zestawienie z otwarcia ofert 08/01/2021

7. Wybór_oferty_najkorzystniejszej_część_1 27/01/2021

8. Wybór_oferty_najkorzystniejszej_część_2 27/01/2021

9. Wybór_oferty_najkorzystniejszej_część_3 27/01/2021

10. Wybór_oferty_najkorzystniejszej_część_4 27/01/2021

11. Wybór_oferty_najkorzystniejszej_część_5 27/01/2021

12. Wybór_oferty_najkorzystniejszej_część_6 27/01/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.