ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
Dostawa dwóch metalowych szaf na odczynniki chemiczne z wyciągiem grawitacyjnym

w związku z realizacją zadania Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” w ramach projektu dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę dwóch metalowych szaf na odczynniki chemiczne
Szafa przeznaczona do przechowywania odczynników chemicznych o różnym stopniu stężenia. Wykonana z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze szarym. Drzwi podwójne rozwierane, z klamką obrotową z 2 punktowym zamknięciem na zamek patentowy.
W części dachowej umieszczony jest króciec o śr. 100 mm umożliwiający podłączenie do otworu komina wentylacyjnego za pomocą elastycznej rury spiro.
Wymiary każdej z szaf: szer.: 800 mm, wys.: 1900 mm, +/- 100 mm, głębokość nie większa niż: 450 mm.
Szafy posiadają po cztery półki stalowe (o regulowanej wysokości) oraz dwie wyjmowane półko-kuwety wykonane z chemoodpornego polipropylenu. Do każdej z szaf dostarczony będzie komplet kluczy oraz naklejek ostrzegawczych.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe szafy 14/12/2020

Zapytanie ofertowe szafy - wersja edytowalna 17/12/2020

Odpowiedzi 17/12/2020

Wybór oferty dwóch metalowych szaf 12/01/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.