ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
Dostawa wraz z montażem dygestorium filtracyjne nastołowe, przeznaczonego do bezpiecznej pracy z substancjami zagrażającymi życiu lub zdrowiu

w związku z realizacją zadania Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” w ramach projektu dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę i montaż dygestorium
Dygestorium nastołowe, musi być niepalne, łatwo zmywalne, nienasiąkliwe i zabezpieczone przed korozją. Komora manipulacyjna oszklona szybami hartowanymi. W komorze zamontowana przesuwna okiennica podnoszona za pomocą systemu „Fennel”. Całość na nośniku laminatu w kolorze białym.
Dygestorium musi składać się z części roboczej wraz z blatem, zaworem gazowym, wyciągiem z filtrem wstępnym węgla aktywnego, sterowany zdalnie za pomocą pilota o wydajności 800m3/h, filtr węglowy walcowy końcowy, dygestorium wyposażone musi być w podwójny system filtrów węglowych oraz oświetlenie kabiny.
Wymiary zewnętrzne dygestorium: szer.: 1220 mm, wys.: 1800 mm, +/- 10 mm, głębokość nie większa niż: 800 mm. Średnica króćca wylotowego dostosowana do dostępnego w miejscu montażu urządzenia. Podłączenie wody G1/2”
Wszystkie wyżej opisane parametry dygestorium muszą być potwierdzone w załączonym do oferty katalogu ze zdjęciami i rysunkami technicznymi.
Dygestorium musi być przyłączone do istniejącej i działającej na zasadzie wymuszonego obiegu powietrza instalacji wentylacyjnej. W razie konieczności zmian w przyłączu instalacji producent zaproponuje rozwiązanie.
Zamówienie obejmuje dostawę oraz montaż dygestorium w wskazanym przez Zamawiającego obiekcie muzeum na terenie miasta Zabrze.

Załączniki:

Zapytanie dygestorium 14/12/2020

Umowa dygestorium 14/12/2020

Zapytanie dygestorium - wersja edytowalna 17/12/2020

Wybór oferty montaż dygestorium 12/01/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.