ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
„Dostawa paliw do pojazdów służbowych oraz urządzeń spalinowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w latach 2021-2022”
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa, bezgotówkowa, realizowana na stacjach paliw zlokalizowanych na terenie Polski, dostawa paliw (tankowanie) do pojazdów służbowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz urządzeń spalinowych w posiadaniu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, całodobowo.

Załączniki:

Formularz oferty 02/12/2020

Zapytanie paliwo 02/12/2020

Wybór oferty - paliwo 17/12/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.