ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:
„ Zakup wraz z dostawą kotw drewnianych i kleju dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu „
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawą górniczych kotw drewnianych Q38 L-2000 wraz z klejem.

Drewniana kotwa górnicza wklejana Q38 (KRZYŻAK Q 40 250X250 +KLIN 200X40X20) wykonana z twardego drewna liściastego – 150 szt

Klej Lokset PUR Standard – długość ładunku 600mm; średnica 24mm; stopień spienienia 1-1,5; siła wyrywająca 120kN; Trudnopalny - 300szt
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych zamawiający nie przyjmie określonej partii towaru, a wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub uzupełnienia braków w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia wykonawcy.

Termin składania ofert: 07.12.2020
Godz. 12.00

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Ze względu na błędne parametry kleju zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający unieważnia bieżące postępowanie.Załączniki:

Załącznik nr1 - Formularz Oferty 30/11/2020

Zapytanie ofertowe 30/11/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.