ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn:
„Zakup wraz z dostawą wyposażenia transportowego dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu„
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Jednorazowy zakup wraz z dostawą wyposażenia transportowego do budynku kuźni na terenie obiektu należącego do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy ul. Wolności 410.

Termin składania ofert to 08.12.2020 do godziny 12:00.

„Postępowanie zostało unieważnione ze względu na błędy w opisie przedmiotu zamówienia”

 

Załączniki:

Formularz Cenowy 26/11/2020

Formularz Oferty 26/11/2020

Zapytanie Ofertowe 26/11/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.