Przedmiotem zamówienia jest:
„Wykonanie, dostawa i montaż dwóch sztuk tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn.:
„E-Muzeum – digitalizacja i udostępnienie zasobów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

Załączniki:

Formularz ofertowy 26/11/2020

Formularz zapytania ofertowego 26/11/2020

Umowa 26/11/2020

Wzor tablicy 26/11/2020

Zapytanie ofertowe 26/11/2020

Wybór oferty 17/12/2020

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.