Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu zamówienia.

  1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia:

        Przeglądy konserwacyjno-serwisowe urządzeń klimatyzacyjnych w 2021r.

  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
  2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.
  3. Kryterium oceny ofert: Cena  – 100 %
  4. Termin składania ofert: 04.12.2020 r. do godziny 12.00

       6. Składanie ofert: Ofertę należy dostarczyć drogą mailową na załączonym formularzu cenowym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Formularz cenowy 25/11/2020

Formularz ofertowy 25/11/2020

Rozeznanie cenowe - urządzenia klimatyzacyjne 25/11/2020

Wybór oferty - klimatyzatory 28/12/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.