Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu zamówienia.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia obejmujący:

  1. przeprowadzanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2, 
  2. przeprowadzanie pomiarów elektrycznych z częstotliwością określoną w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),
  3. usługi pogotowia dźwigowego (na wypadek zgłoszenia przez Zamawiającego awarii urządzenia dźwigowego,
    a także wykonanie napraw, wymiany podzespołów lub elementów dźwigu po okresie gwarancyjnym, ze stopniem zużycia nie gwarantującym jego właściwego funkcjonowania. Usługi te będą wymagały odrębnego zlecenia, którego zakres docelowo określi obustronnie spisany protokół zużycia. Powyższe dotyczy również ewentualnej modernizacji dźwigu lub jego podzespołów.
  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
  2. Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
  3. Kryterium oceny ofert: Cena  – 100 %
  4. Termin składania ofert: 04.12.2020 r. do godziny 12.00
  5. Składanie ofert: Ofertę należy dostarczyć drogą mailową na załączonym formularzu cenowym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..Załączniki:

Formularz cenowy 25/11/2020

Formularz ofertowy 25/11/2020

Rozeznanie cenowe - urządzenia dźwigowe 25/11/2020

Pytanie i udzielona odpowiedź 27/11/2020

Wybór oferty - dźwigi 28/12/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.