Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:                  „Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, spawarki światłowodowej i reflektometru dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

 

Zamówienie podzielone na 4 Części

ZP/17/MGW/2020

 

 

Załączniki :

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 24/11/2020
 2. SIWZ ZP17 24/11/2020
 3. Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia 24/11/2020
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30/11/2020
 5. Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ 30/11/2020
 6. Zestawienie z otwarcia ofert 03/12/2020
 7. Wybór najkorzystniejszej oferty część 1 - 10/12/2020
 8. Wybór najkorzystniejszej ofert część 2 - 10/12/2020
 9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część 3 - 10/12/2020
 10. Wybór najkorzystniejszej oferty część 4 - 10/12/2020
 11. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29/12/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.