ZAPYTANIE O CENĘ
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

Zakup i dostawa spoiw mineralno-cementowych do uszczelniania wyrobisk korytarzowych
w ilości 15 ton wraz z użyczeniem agregatu pompowego na czas ich podawania.


Termin i sposób złożenia oferty:
1. Oferta cenowa powinna zostać złożona w terminie do 30 listopada 2020r do godz. 10,00 wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.
2. Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu osobiście do Sekretariatu MGW w Zabrzu przy ul. Georgiusa Agricoli 2 lub w formie elektronicznej pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

Formularz oferty 15 ton 24/11/2020

Zapytanie o cenę - 15 ton 24/11/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.