ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
„Sukcesywny wywóz odpadów zmieszanych w kontenerach wielkogabarytowych z obiektów należących do Muzeum Górnictwa Węglowego znajdujących się w obrębie Zabrza.”
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Sukcesywny wywóz odpadów zmieszanych z nieruchomości będących własnością Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w kontenerach wielkogabarytowych o pojemności 5m3 odpady o kodzie 01 01 02, w pojemnikach do tego przeznaczonych odpady o kodzie 19 08 14 oraz w kontenerach wielkogabarytowych o pojemności 7m3 odpady o kodzie 17 09 04. Usługa będzie świadczona w ramach potrzeb od 02.01.2021 do 31.12.2021 roku lub do wyczerpania kwoty netto przeznaczonej na ten cel w budżecie jednostki.


Załączniki:

Formularz oferty 23/11/2020

Zapytanie ofertowe 23/11/2020

Wybór oferty 07/12/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.