ZAPYTANIE O CENĘ
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
„Zakup i dostawa wyłączników stycznikowych budowy zwykłej do zasilania urządzeń zlokalizowanych w wyrobiskach dołowych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa wyłączników stycznikowych o podanych niżej parametrach technicznych do wskazanej przez upoważnionego pracownika lokalizacji obiektu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Wyłączniki przywołane powyżej winny spełniać następujące warunki techniczne:

Wyłącznik stycznikowy jednoodpływowy:
- przeznaczony do lokalnego i zdalnego sterowania, łączenia i zabezpieczania elektrycznych napędów maszyn górniczych zasilanych z sieci trójfazowej z izolowanym punktem neutralnym transformatora o napięciu znamionowym 500 V, wyposażonej w centralne zabezpieczenie upływowe,
- przystosowany do pracy w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu, stanowiących wyrobiska ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i zaliczonych do klasy „A” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego,

Wyłącznik stycznikowy dwuodpływowy:
- przeznaczony do lokalnego i zdalnego sterowania, łączenia i zabezpieczania elektrycznych napędów maszyn górniczych zasilanych z sieci trójfazowej z izolowanym punktem neutralnym transformatora o napięciu znamionowym 500 V, wyposażonej w centralne zabezpieczenie upływowe,
- przystosowany do pracy w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu, stanowiących wyrobiska ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i zaliczonych do klasy „A” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego,

Załączniki:

Formularz ofertowy 23/11/2020

Wzór umowy 23/11/2020

Zapytanie o cene 23/11/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.