ROZEZNANIE RYNKU
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.
Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Zakup, dostawa oraz montaż wiertarko-frezarki, wraz z akcesoriami”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup, dostawa i montaż wiertarko-frezarki do wiercenia, frezowania i rozwiercania, z obracaną i odchylaną głowicą,
z dodatkowymi akcesoriami : stół okrągły pionowy i poziomy HV 6 (lub równoważny), głowica podziałowa, podzielnica pół uniwersalna BS-0 (lub równoważna), dwuosiowe imadło maszynowe śrubowe PTS 100 (lub równoważne), tuleje zaciskowe frezu, zestaw ER, MK 4, 3 - 25 mm (lub równoważne), zestaw frezów palcowych zgrubnych TiN, 6 - 25 mm, zestaw frezów palcowych - powlekanych TiN 3 - 20 mm, zestaw głowic i wytaczadeł 75 na MK, zestaw zamiennych płytek węglikowych do głowicy frezerskiej, urządzenie do gwintowania MK 4, M 3 - M 12 (lub równoważne), zestaw wierteł 14 - 36 mm, zestaw tulei redukcyjnych do różnych średnic wierteł B18, noga stabilizująca pod maszyny MS 80 (lub równoważna).

1.Urządzenie powyższe winne spełniać następujące warunki techniczne:

- napięcie zasilania 400V,
- ergonomicznie zaprojektowany panel sterowania.
- obroty w lewo i w prawo umożliwiające gwintowanie
- odchylana o 180° oraz obracana o 360° głowica z regulacją wysokości
- stół z odlewu żeliwnego z T-rowkami i kanałami dla chłodziwa.
- szlifowana kolumna przeznaczona do dużych obciążeń.
- zintegrowany układ chłodzenia z pompą zamontowaną w podstawie.
- praca wrzeciona oparta na łożyskach kulkowych .

Załączniki:

Formularz ofertowy wiertarko frezarka 18/11/2020

Rozeznanie rynku wiertarko frezarka 18/11/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.