ROZEZNANIE RYNKU
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Zakup, dostawa :
I. Szlifierka stołowa 2-tarczowa DS 300 C 3,0 kW wraz z podstawą z odciągiem,
II. Szlifierka stołowa 2-tarczowa DSA 250 1,1 kW,
III. Piła tarczowa do metalu DRC 355 2,2 kW z tarczą Φ 355mm,
wraz z dodatkowymi akcesoriami”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup, dostawa : szlifierka stołowa 2-tarczowa DS 300 C 3,0 kW wraz z podstawą z odciągiem,
szlifierka stołowa 2-tarczowa DSA 250 1,1 kW,
piła do metalu DRC 355 2,2 kW,

1.Urządzenia powyższe winne spełniać następujące warunki techniczne:
Szlifierka stołowa 2-tarczowa DS 300 C 3,0 kW wraz z podstawą z odciągiem
I. - wirnik oparty na łożyskach kulkowych,
- silnik napędowy z wysokim momentem obrotowym,
- regulowane osłony przed iskrzeniem,
- regulowane podstawki przytrzymujące obrabiany element,
- oświetlenie LED.

Szlifierka stołowa 2-tarczowa DSA 250 1,1 kW
II. - przystosowana do szlifowania metali, tworzyw sztucznych i drewna
- wirnik oparty na łożyskach kulkowych,
- wbudowany zbiornik na płyn chłodzący w korpus maszyny
- obustronne frontowe zabezpieczenie przed iskrzeniem
- dodatkowe boczne osłony przed iskrzeniem

Piła do metalu DRC 355 2,2 kW
III. - cięcie profili i rur ze stali, aluminium, tworzyw sztucznych i stali nierdzewnej bez płynu chłodzącego
- imadło skrętne 45 ° - 90 ° do cięć ukośnych

Załączniki:

Formularz ofertowy szlifierki 18/11/2020

Rozeznanie rynku szlifierki 18/11/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.