ROZEZNANIE RYNKU
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Zakup, dostawa oraz montaż tokarki do wykonywania lekkich i średnio-ciężkich prac tokarskich wraz z akcesoriami”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup, dostawa i montaż tokarki o długości toczenia do 1500mm, średnicy toczenia do 400mm, z cyfrowym wyświetlaczem 3 osi, z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej opartej o inwerter z odczytem na wyświetlaczu cyfrowym zapewniająca dokładne dopasowanie do obrabianego elementu, z solidna konstrukcja zapewnia bezwibracyjną pracę, z dodatkowymi akcesoriami: noże tokarskie z płytkami węglikowymi HM, ruchomy kieł centrujący z wymiennymi końcówkami SMA – MK 4 (lub równoważny), uchwyt tokarski 4-szczękowy - 200/D6 żeliwny (lub równoważny), wymienne szczęki górne twarde - DTJ-DK11-200(lub równoważne), noże tokarskie do wykonywania otworów przelotowych i nieprzelotowych z płytkami węglikowymi.

Załączniki:

Formularz ofertowy tokarka 18/11/2020

Rozeznanie rynku tokarka 18/11/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.