Wykonanie ośmiu rejestracji (nagrań) audio i wideo w jakości HD w związku z realizacją zadania Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu „Barbórka górników węgla kamiennego na Śląsku - dokumentacja dziedzictwa” w ramach projektu dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zamówienie dotyczy rejestracji audio i wideo ośmiu obchodów (w ośmiu lokalizacjach) Barbórki górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku w terminie od 27.11 do 10.12.2020:
- Nagranie (filmowanie) wydarzeń na dwa źródła (np. kamera i aparat) jakości HD oraz dwie rejestracje jako ujęcia lotnicze z wykorzystaniem drona; rejestracje plenerowe i we wnętrzach.
- Filmowanie uroczystości i wydarzeń w różnych lokalizacjach na terenie Górnego Śląska.

Załączniki:

zapytanie ofertowe 10 11 16/11/2020

Wybór oferty 01/12/2020

Wybór oferty 01/12/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.