ROZEZNANIE CENOWE
Dotyczy: Wykonanie oraz dostawa kalendarzy książkowych dla Muzeum Górnictwa Węglowego.
Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia dot.: „Wykonania i dostawy terminarzy/kalendarzy książkowych na rok 2021 dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

Załączniki:

Rozeznanie cenowe MGW.RSI.271.19.2020.KP 13/11/2020

Zał. nr 2 Projekt okładki (dla Formatu A5)- wzór 1 13/11/2020

Zał. nr 3 Projekt okładki (dla Formatu A4)- wzór 1 13/11/2020

Zał. nr 4 Projekt okładki (dla Formatu A5)- wzór 2 13/11/2020

Zał. nr 5 Projekt okładki (dla Formatu A4)- wzór 2 13/11/2020

Zał. nr 6 Projekt wyklejki (dla Formatu A5)- 3 strony 13/11/2020

Zał. nr 7 Projekt wyklejki (dla Formatu A4)- 3 strony 13/11/2020

Wzór umowy

Formularz cenowy

Załącznik nr 1 Formularz oferty 13/11/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.