Oznaczenie sprawy:  ZP/15/MGW/2020

13.11.2020 r.

NOWE POSTĘPOWANIE

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:                  „Zakup i dostawa 2 fabrycznie nowych samochodów użytkowych do 3,5T na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

                                                                                                                                              ZP/15/MGW/2020

 

Załączniki :

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 13/11/2020
  2. SIWZ 13/11/2020
  3. Wyjaśnienia treści SIWZ 17/11/2020
  4. Wyjaśnienia treści SIWZ nr2 18/11/2020
  5. Zestawienie z otwarcia ofert 23/11/2020
  6. Sprostowanie zestawienia z otwarcia ofert 25/11/2020
  7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 01/12/2020
  8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10/12/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.