Opis przedmiotu zamówienia:
zamówienie będzie obejmować świadczenie usług serwisowych i wymianę części eksploatacyjnych
zgodnie z DTR na podstawie aktualnych cenników załączonych do oferty, usuwanie awarii, naprawy
główne i badania kontrolne wózków hamulcowych WHR-1 po roku pracy.

Załączniki:

formularz oferty wózki 06/11/2020

umowa- wózki hamulcowe (projekt) 06/11/2020

Zapytanie ofertowe 06/11/2020

Wybór oferty 23/12/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.