ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie usługi o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt8 Ustawy Pzp

Proszę o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Serwisowanie, usuwanie awarii układów kolejek szynowych podwieszonych służących do przewozu ludzi w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:

1. z ciągnikiem spalinowym Beckman-C produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o. zabudowanej
w diagonali transportowej z powierzchni w rejonie szybu „Carnall” do wyrobisk Głównej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej,

2. z ciągnikiem elektrohydraulicznym CEH-22 produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o.
zabudowanej na poziomie 320 m w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido.”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
zamówienie będzie obejmować świadczenie usług serwisowych i wymianę części eksploatacyjnych
zgodnie z DTR na podstawie aktualnych cenników załączonych do oferty i usuwanie awarii
następujących elementów kolejek szynowych podwieszonych

- ciągnik podwieszony spalinowy typu BECMAN-C-1,
- kabiny osobowe typu BWKO-8 wraz z elementami zestawu transportowego do jazdy ludzi
- 3 sztuki,
- modułowy zestaw transportowy UiK-NZT-8,
- ciągnik podwieszony elektrohydrauliczny typu CEH-22, wersja CEH-22/Z-1,
- kabiny osobowe UiK- Guido-4 wraz z elementami zestawu transportowego do jazdy ludzi
- 8 sztuk,
- elementy trasy – tor jezdny

Załączniki:

Formularz oferty 06/11/2020

Umowa-becker(projekt) 06/11/2020

Zapytanie ofertowe 06/11/2020

Wybór oferty 23/12/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.