Oznaczenie sprawy ZP/14/MGW/2020

Postępowanie w trybie:  Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia: „Dostawa sprzętu komputerowego, monitora interaktywnego, firewall i oprogramowania dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Zamówienie podzielone na 7 Części

Załączniki:

 1. SIWZ ZP_14_MGW_2020 02/11/2020
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP_14_MGW_2020 02/11/2020
 3. Ogłoszenie o zamówieniu ZP_14_MGW_2020 02/11/2020
 4. Wyjaśnienia treści SIWZ 04/11/2020
 5. Wyjaśnienia treści SIWZ 05//11/2020
 6. Wyjaśnienia treści SIWZ nr3 oraz zmiana treści 10/11/2020
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10/11/2020
 8. Zestawienie z otwarcia ofert 18/11/2020
 9. Sprostowanie zestawienia z otwarcia ofert 20/11/2020
 10. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części 1 26/11/2020
 11. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 2, części 5, części 6, części 7 26/11/2020
 12. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 3, części 4 01/12/2020
 13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 07/01/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.