Oznaczenie sprawy:  ZP/13/MGW/2020

27.10.2020 r.

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:                  „Zakup i dostawa 2 fabrycznie nowych samochodów użytkowych do 3,5T na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

                                                                                                                                              ZP/13/MGW/2020

 

 

Załączniki:

        1. Ogłoszenie o zamówieniu 27/10/2020

        2. SIWZ 27/10/2020

        3. Zestawienie z otwarcia ofert 05/11/2020

        4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 06/11/2020

        5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 13/11/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.