REOK.271.3.7.2020.BK Zabrze, 26.10.2020 r.
L.dz. 3681/2020

NOWE ZAPYTANIE OFERTOWE: Przedmiotem zamówienia jest:
„Zakup i dostawa odzieży dla pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” z podziałem na dwa zadania:

Zad.1 Zakup i dostawa odzieży promocyjnej dla pracowników MGW
Zad.2 Zakup i dostawa rękawic, obuwia oraz hełmów ochronnych dla pracowników MGW

Termin składania ofert:
Do dnia 05.11.2020 r. do godz. 10:00

Załączniki:

Formularz oferty 27/10/2020

Formularz oferty 2 27/10/2020

Logotypy 27/10/2020

Zapytanie ofertowe 27/10/2020

Unieważnienie postępowania 29/10/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.