Zabrze, 19.10.2020
MGW.RRP.271.36.1.2020.WL

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
Dostawa flag typu batfan sygnowanych logo SZT (Szlak Zabytków Techniki) na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zamówienie będzie obejmowało wykonanie 80 sztuk flag typu batfan z pełnym, dwustronnym nadrukiem oraz ich dostawę do siedziby Zamawiającego lub magazynu Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie Zabrza.
Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert: 22.10.2020 r.
Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu cenowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kryteria oceny: cena 100 %.
Konieczność zawarcia umowy: TAK
Szczegóły dotyczące zamówienia - w załączonych plikach.

Załączniki:

Załacznik nr 1 - Wzór umowy 19/10/2020

Załącznik nr 2 - Formularz oferty 19/10/2020

Zapytanie ofertowe 19/10/2020

wybór oferty - Dostawa flag typu batfan 30/10/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.