REOK.271.3.6.2020.BK Zabrze, 14.10.2020 r.
L.dz. 3511/2020

NOWE ROZEZNANIE RYNKU
Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup oraz dostawa rękawic, obuwia oraz hełmów ochronnych dla pracowników Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

Termin składania ofert:
Do dnia 21.10.2020 r. do godz. 10:00

Załączniki:

Formularz cenowy 14/10/2020

Rozezanie rynku 14/10/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.