Rozeznanie cenowe
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
„Zakup i dostarczenie sprzętu fotograficznego oraz sprzętu wideo wraz z akcesoriami na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”
1. Opis przedmiotu zamówienia i dokładna specyfikacja: w załączniku pn. „13.10.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE FOTO WIDEO.”

2. Opis sposobu przygotowania oferty:
• Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
• Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
• Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
• Formularz cenowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
• Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
• Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Istotne warunki zamówienia:
Termin związania ofertą: nie dłużej niż 21 dni od daty złożenia,
Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy,
Kryteria oceny: cena 100 %.
Koszt dostawy : Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamówienie na własny koszt do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Zapłata za zamówienie: nastąpi po pisemnym potwierdzeniu przez zamawiającego odbiór towaru zgodnego z zamówieniem, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura przez dostawcę, i na podstawie, której nastąpi zapłata przelewem w ciągu 30 dni.
Konieczność zawarcia umowy:TAK

Termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 19.10.2020r., do godziny 12:00

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu oferty (załącznik 2) wraz z formularzem cenowym (załącznik 1) na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawę prowadzi: Anna Wagner
Numer telefonu: 32 630 30 91 wew. 2217
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki:

Formularz cenowy 13/10/2020

Formularz oferty 13/10/2020

Szkic umowy 13/10/2020

Zapytanie ofertowe 13/10/2020

Wybór oferty 23/10/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.