MGW.TGW.761.2.2020.MM
ZPP/439/MGW/2020 Zabrze, dn. 09.10.2020r.

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Georgiusa Agricoli 241-800 Zabrze
realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zainteresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pod nazwą:


„OBSŁUGA DZIAŁU MIERNICZO-GEOLOGICZNEGO
W MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU W IV KWARTALE 2020r”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu w IV kwartale 2020 roku Działu Mierniczo-Geologicznego (TMG) w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w zakresie Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” obejmującej rejon Kopalni „Guido” i rejon Sztolnia "Królowa Luiza" - Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna oraz Sztolnia "Królowa Luiza" - Skansen Górniczy "Królowa Luiza".

Termin składania ofert:
do dnia: 16.10.2020r. do godz. 10,00


Załączniki:

Formularz oferty 13/10/2020

Umowa na obsługę 2020 - wzór 13/10/2020

Zapytanie ofertowe 13/10/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.