MGW.RRP.271.30.1.2020.AWA „Zakup i dostarczenie sprzętu fotograficznego oraz sprzętu wideo wraz z akcesoriami na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Termin związania ofertą: nie dłużej niż 60 dni od daty złożenia,
Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy,
Kryteria oceny: cena 100 %.
Koszt dostawy : Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamówienie na własny koszt do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Zapłata za zamówienie: nastąpi po pisemnym potwierdzeniu przez zamawiającego odbiór towaru zgodnego z zamówieniem, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura przez dostawcę, i na podstawie, której nastąpi zapłata przelewem w ciągu 30 dni.
Konieczność zawarcia umowy:TAK

Termin złożenia oferty: Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 1.10.2020r. do godziny 12:00

Sprawę prowadzi: Anna Wagner
Numer telefonu: 32 630 30 91 wew. 2217

Załączniki:

Zapytanie ofertowe sprzęt fotograficzny, video 24/09/2020

Szkic umowy 24/09/2020

Formularz cenowy 24/09/2020

Formularz oferty 24/09/2020

Szkic umowy 25/09/2020

Ogłoszenie o anulowaniu 09/10/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.