Oznaczenie sprawy:  ZP/09/MGW/2020

 

Postępowanie w trybie:    Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:  

Obiekt Prinz Schonaich – dostawa i montaż wystawy w obiekcie w ramach projektu pn.  Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska

Informacje i dokumenty dotyczące niniejszego postepowania dostępne są na Platformie zakupowej Zamawiającego pod linkiem: https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.