„Organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach INDUSTRIADY 2020 organizowanej w obiektach należących do Szlaku Zabytków Techniki”

 

Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 4 d ust 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zmianami).

 

1.     Ogłoszenie o zamówieniu_14_07_2020

2.     Regulamin prac komisji_14_07_2020

3.     Formularz oferty_14_07_2020

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zamiarze zawarcia umowy) 06/08/2020

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 02/10/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.