Oznaczenie sprawy:  ZP/08/MGW/2020

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:                   „Udrożnienie i zabezpieczenie Chodnika diagonalnego”

 

                                                                                   ZP/08/MGW/2020

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu 03/07/2020
  2. SIWZ ZP 08 03/07/2020
  3. Załączniki do postępowania 03/07/2020
  4. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ 07/07/2020
  5. Zestawienie z otwarcia ofert 20/07/2020
  6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 30/07/2020
  7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18/08/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.